به معنای جدایی زندگی دادگاه خانواده

به معنای: جدایی زندگی دادگاه خانواده طلاق دادگاه خانواده جدایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چه كسي متهم شده است است؟

چند روزي است كه فرياد مدير مسوولان مطبوعات بلند شده است هست؛ فريادي از گراني و نبودن كاغذ. زماني بود كه تيراژ روزانه مطبوعات ايران چندين برابر امروز بود و به به

چه كسي متهم شده است است؟

چه كسي متهم شده است است؟

عبارات مهم : فوتبال

چند روزي است كه فرياد مدير مسوولان مطبوعات بلند شده است هست؛ فريادي از گراني و نبودن كاغذ. زماني بود كه تيراژ روزانه مطبوعات ايران چندين برابر امروز بود و به بهار مطبوعات مشهور بود و هر كس خود را با روزنامه اي تعريف مي كرد و آن را زير بغل مي زد و بسياري نيز چند روزنامه را مطالعه مي كردند.

چه كسي متهم شده است است؟

اگر در آن دوره عرضه كاغذ با مشكلي مواجه مي شد، به مساله اي ملي و مهم تبديل مي شد، به ويژه آنكه جانشيني هم براي مطبوعات متصور نبود، ولي اكنون كه از آن تيراژهاي چند صدهزارتايي خبري نيست و شبكه هاي اجتماعي نه تنها خود را به عنوان بديل مطبوعات نامزد كرده اند، بلكه مدت هاست كه قلمرو مهمي از آن را به تصرف خود در آورده اند، كمبود كاغذ چه معنايي مي تواند بدهد؟ فراموش نكنيم كه مصرف كاغذ مطبوعات در سطح جهاني نيز كاهش يافته هست، زيرا بسياري از روزنامه هاي مهم و پرتيراژ بخش مهمي از خريداران و تيراژ كاغذي خود را با تيراژ الكترونيكي جايگزين كرده اند، بعد علت واقعي كمبود كاغذ چه مي تواند باشد؟ واقعيت اين است كه اتفاقات مشابه در ايران را نمي توان در قالب هاي منطقي تحليل و اظهارنظر قاطع كرد. يك علت آن مي تواند رانت و فساد باشد كه در فضاي غيرشفاف اقتصادي منجر به چنين كمبودهايي مي شود. با همه اينها نشانه از اين يادداشت چيز ديگري است.

بياييد فرض كنيم كه از همين فردا كاغذ مطبوعات را به اندازه كافي و حتي بيشتر از نياز در اختيار مطبوعات قرار دهند يا حتي قيمت آن را نيز كاهش دهند. در اين صورت انتظار داريم چه اتفاقي در كشور رخ دهد؟ حالت ديگر اين است كه عرضه كاغذ به كلي قطع شود و مطبوعات عملا بسته شوند، در اين حالت انتظار چه تحولي را داريم؟ در هر دو صورت از حيث كاركردهاي اصلي مطبوعات اتفاق خاصي رخ نخواهد داد زيرا كه يك علت مهم ضعف مطبوعات ايران، ناتواني و محدوديت هاي آنها در انجام و تحقق كاركرد نظارتي هست، هنگامي كه نظارت نباشد مهم ترين مشخصه مطبوعات وجود ندارد، در اين صورت مثل چراغي است كه نور ندارد و بود و نبودش چندان به چشم نخواهد آمد.

چند روزي است كه فرياد مدير مسوولان مطبوعات بلند شده است هست؛ فريادي از گراني و نبودن كاغذ. زماني بود كه تيراژ روزانه مطبوعات ايران چندين برابر امروز بود و به به

ما به عنوان روزنامه نگار كه دغدغه اصلي او بايد انجام وظايف حرفه اي اش از جمله نظارت بر نهادهاي عمومي باشد، كمتر احتمال مي داديم كه در گفت وگو با يك ورزشكار به ويژه فوتباليست، از جهت انجام وظيفه اصلي به چالش كشيده شويم. آقاي علي كريمي در گفت وگو با «اعتماد» كه گزارش آن در ١٩ آذر منتشر شد، به گونه اي وارد پرسشها شد كه در مقام روزنامه نگار بايد از ضعف و ناكارآمدي نظارتي خود متاسف باشيم. اين گفت وگو راجع به بیانات آقاي علي كريمي عليه مقامات فعلي فدراسيون فوتبال است.

گويي كه كريمي اقدامي نامتعارف انجام داده و بايد راجع به اين اقدام خود پاسخ دهد. در حالي كه در يك جامعه سالم افشاگران فساد را نقد يا محكوم نمي كنند و علت كارشان را مورد پرسش قرار نمي دهند. در جامعه سالم بيش از هر چيز به مفاد افشاگري هاي وي كار دارند. امروز كه برخي افشاگري ها عليه قدرتمندان سينمايي هاليوود بيان مي شود، حتي كمتر كسي به اين پرسش از افشاگران مي پردازد كه آیا اين همه دير؟ هرچند پرسش بجايي هست، ولي در درجه اول مفاد اين افشاگري ها موردنظر است و با متجاوزان برخورد مي شود.

علي كريمي در بخش هايي از اين گفت وگو اظهار داشته است كه:

چه كسي متهم شده است است؟

«من تا وقتي پرسش داشته باشم از مديران فدراسيون مي پرسم. از مديران فدراسيون فوتبال پرسش كردند كه آن كارت هاي هديه را براي چه كاري استفاده مي كرديد!… ما كه كاره اي در اين فوتبال نيستيم. ولي رسانه ها چقدر پيگير پاسخ سوالات و ابهامات هستند؟ آیا نمي روند از مديران فدراسيون پرسش كنند كه پول قرارداد اسپانسر قبلي شرکت ليگ را آیا بعد از دو سال هنوز نتوانسته ايد بگيريد؟ آیا مدام دنبال حرف زدن امثال علي كريمي هستيد؟ ما كه داريم حرف هاي مان را مي زنيم و مردم هم لطف دارند متوجه سوالات و حرف هاي ما شده است اند.

چرا هيچ كسي مدام سوالات را از فدراسيون فوتبال تكرار نمي كند تا مجبور به پاسخگويي شوند؟ اگر رسانه ها پرسش نمي كنند كه بياييد بگوييد چرا؟ اگر پرسش مي كنند و جواب نمي دهند همين رسانه ها بيايند تيتر بزنند و به مردم بگويند كه پرسش پرسيديم آقايان تاج، كفاشيان و ساكت جواب ندادند! من اگر بحث دروغي را مطرح كردم آیا از من شكايت نكردند؟… آیا به پرونده بليت فروشي ورود كرد (منظور برنامه ٩٠ است) و كفاشيان را روي خط آورد ولی به قرارداد اسپانسر قبلي شرکت ليگ نپرداخت؟ آيا واقعا مشكل اين فوتبال جادوگري است؟ آیا چند برنامه راجع به جادوگري و بليت فروشي پخش شد ولی هيچ آيتمي راجع به خسارت ٦٩ ميليارد توماني كه به شركت اسپانسر قبلي شرکت ليگ از تبليغات محيطي داده شده است هست، پخش نشد؟… ايشان (وزير ورزش) دستور بدهند گزارش هيات نظارت وزارت ورزش از فدراسيون فوتبال را براي ارزش ببرند. من مي خواهم كه آقاي وزير اين گزارش را بدون هيچ گونه مصلحت انديشي در خلوت خودش فقط يك بار مطالعه كند، همين!… وزير ورزش مشخص كند اگر اين گزارش مطلوب بود آیا چيزي راجع به جزييات آن اعلام نشد. اگر غيرمطلوب بود و مشكل داشت آیا هيچ برخوردي صورت نگرفت و اين گزارش به مراجع مربوط ارجاع داده نشد…

چند روزي است كه فرياد مدير مسوولان مطبوعات بلند شده است هست؛ فريادي از گراني و نبودن كاغذ. زماني بود كه تيراژ روزانه مطبوعات ايران چندين برابر امروز بود و به به

باز هم مي گويم اين رسانه ها هستند كه بايد اين پرسشها را به نمايندگي از مردم از تاج و كفاشيان و ساكت و ساير مديران فدراسيون بپرسند. اين رسانه ها هستند كه بايد بپرسند مجامع هر سال فدراسيون فوتبال آیا به صورت منظم در سال مالي مشخص شده است در يك ماه خاص در هر سال برگزار نمي شود! منتها بعضي از رسانه ها چشم ارزش را به روي حقايق و واقعيت ها بسته اند و حتي برخي ها طوري وانمود مي كنند كه انگار ما بد هستيم و مديران خوب! اينجا بحث بد و خوب نيست! بحث براق سازي است و تا وقتي رسانه ها راجع به فساد فوتبال و اتفاقاتي كه رخ مي دهد پرسش نپرسند و مسوولان مجبور به پاسخگويي نشوند هيچ چيزي درست نمي شود.»

به عنوان روزنامه نگار بايد دست ها را اوج برد كه آیا گريبان فدراسيون فوتبال را در اين موارد به ويژه گزارش هيات نظارت وزارت ورزش نگرفته ايم؟ ما وظيفه داشتيم كه آن گزارش را پيدا و منتشر كنيم. شايد در ميان كشورهاي اروپاي غربي هيچ كدام به فاسدي ايتاليا نباشند، ولي اگر يكي از اين افشاگري ها آنجا مي شد، پليس فورا فدراسيون فوتبال آنجا را پلمب مي كرد تا به ادعاها رسيدگي شود، همچنان كه پيش از يك تورنمنت مهم بين المللي فوتبال اين كار را در ايتاليا انجام داد.

ولي به نظر مي رسد كه در اينجا دچار اختلال عصبي شده است ايم و به علل گوناگون تارهاي عصبي نظام اجتماعي ما از كار افتاده اند و هيچ دردي را به مغز گزارش نمي دهند تا دستور مورد نیاز براي برطرف آن را دريافت كنند. روزنامه اعتماد تيتر اين گفت وگو را چنين گزینش كرد: «جادوگر متهم مي كند.» ولي ابهامي در آن وجود دارد. اينكه مقامات فوتبال را متهم مي كند يا روزنامه ها و رسانه ها را و شايد هم هر دو را؛ البته كه متهم كردن رسانه ها مهم تر از متهم كردن مقامات فدراسيون فوتبال است.

چه كسي متهم شده است است؟

اخبار اجتماعی – اعتماد

واژه های کلیدی: فوتبال | رسانه ها | روزنامه | مطبوعات | روزنامه نگار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog