به معنای جدایی زندگی دادگاه خانواده

به معنای: جدایی زندگی دادگاه خانواده طلاق دادگاه خانواده جدایی

گت بلاگز علمی پزشکی آموزش و درمان پزشکی با مشکلاتی همراه است ، ضرورت طراحی دستورالعمل‌های اجرایی جهت درمان بیماران

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: با توجه به اجرای طرح تحول نیاز به طراحی و اجرای گایدلاین‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی جهت درمان بیماران بیش از پیش احساس می

آموزش و درمان پزشکی با مشکلاتی همراه است ، ضرورت طراحی دستورالعمل‌های اجرایی جهت درمان بیماران

مهدی شادنوش رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در گفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ با اشاره به این که برنامه درسی و کوریکولوم آموزش رشته پزشکی عمومی در کشور بر اساس تجربیات سالیان اخیر چند نوبت مورد بازبینی و تحول قرار گرفته هست، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ و بر اساس طرح ریفورم آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شد.
وی با بیان این که محتوای علوم پایه پزشکی در شکل سنتی آن بصورت موضوعی و در قالب دوره های متفاوت مانند فیزیولوژی، آناتومی و … شکل گرفته هست، افزود: در فرمت ریفورم (اصلاح شده) به صورت ادغام یافته ارائه گردید که با وجود اجرا از حدود ۱۳ سال قبل و تعمیم آن در سه دانشگاه علوم پزشکی دیگر نتوانست مسئله آموزش و درمان را برطرف کند.
وی در بیان علت این عنوان گفت: طراحی برنامه های کوریکولوم آموزشی بر اساس منابع خارجی در دسترس و بدون توجه به محدودیت های موجود در کشور انجام شده است بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به این که طی سال های اخیر تحولات زیادی در کوریکولوم رشته پزشکی ایجاد شده است هست؛ اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح تحول نیاز به طراحی و اجرای گایدلاین ها و دستورالعمل های اجرایی جهت درمان بیماران بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: بطور حتم بدون وجود دستورالعمل اجرایی در درمان که بر اساس شواهد دقیق علمی طراحی شده است باشد و مورد نظر و توافق عمومی کلیه متخصصین مربوطه باشد، منجر به خسارات جبران ناپذیر در روند درمان و هزینه کرد منابع سلامت می شود.
وی ادامه داد: این عنوان با کم کردن پرداختی از جیب مردم پررنگ تر و شدید تر نمایان شد و از سوی دیگر در صورت همراه نشدن آموزش پزشکی در فرآیند آموزش گایدلاین ها بدون شک اجرایی شدن این دستورالعمل ها با شکست مواجه خواهد شد.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تجربه اجرای دستورالعمل مانا در مراکز بهداشتی درمانی نشان داد که نبود اجماع و توافق بر سر مفاد دستورالعمل منجر به جدا شدن مراکز آموزشی و بهداشتی در فرآیند اجرای این دستورالعمل شد به گونه ای که در نهایت از فرآیند آموزش واقعی کارآموزان و کارورزان و نیز دستیاران خارج و به یک دستورالعمل بدون کارایی تبدیل گردید.
شادنوش تصریح کرد: این دستورالعمل و سایر راهنماهای ابلاغی در سیستم بهداشتی کشور به علت عدم ورود به سیستم آموزشی اقبال قابل توجهی در کشور نداشتند.
وی در بیان راهکارهای برون رفت از این معضل گفت: پیشنهاد می شود گایدلاین های طراحی شده است یا در دست طراحی با توافق بورد ها و دبیرخانه های مربوطه و بر اساس شواهد علمی به روز طراحی و به تصویب شورا ها و انجمن های علمی برسد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: سپس در کوریکولوم درسی هر یک از رشته های مرتبط وارد شود تا در نهایت فارغ التحصیلان تازه دانشگاه ها با آگاهی از دستورالعمل ها بتوانند اجرا کننده این گایدلاین ها باشند.
ضرورت توجه به شرایط بومی و منطقه ای کشور در طراحی راهنماهای بالینی

عبارات مهم : آموزش

شادنوش با تاکید بر اینکه شرایط بومی و منطقه ای هر بخش از کشور باید در طراحی کوریکولوم ها و راهنماهای بالینی مد نظر قرارگیرد، تصریح کرد: این راهنما ها باید در برگیرنده تمام کشور و بر اساس پرسشها هر استان و منطقه باشد.
وی با بیان این که باید در طراحی رشته های تازه دستیاری مانند دکتر خانواده و نیز بازبینی کوریکولوم های دستیاری مستقر بر اساس این گایدلاین ها انجام شود، افزود: با اجرای این مهم می ضمن استقرار آموزش تمام سطوح علوم پزشکی، شرایط مناسب را جهت آموزش کارآموزان و کارورزان در عرصه فراهم کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان استقرار شرایط اجرا و فراهم کردن زیرساخت های مناسب جهت گاید لاین ها را یکی از بااهمیت ترین اجزای پیاده سازی گایدلاین ها در امور بالینی دانست و گفت: تجهیز مراکز آموزشی درمانی به زیرساخت های مناسب این گایدلاین ها امری مهم هست.
استقرار گایدلاین های بالینی مشروط بر وجود زیرساخت ها
شادنوش وجود زیرساخت مناسب در مراکز تربیت دانشجو، دستیار و آموزش مناسب آبشاری این دستورالعمل ها و همچنین توافق عمومی اکثریت متخصصین بر اساس شواهد علمی راشرط مورد نیاز استقرار این گایدلاین های بالینی در کشور عنوان کرد.
وی یکی از بااهمیت ترین ارکان در نظام آموزش علوم پزشکی کشور را کوریکولوم ها و برنامه های درسی مرتبط دانست و گفت: این مهم باید بر اساس برنامه های تدوین شده است در دانشگاه های معتبر دنیا و نیاز های بومی هر کشور طراحی و اجرا گردد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: بر اساس قوانین و دستورالعمل های موجود، هر دانشگاه و کلان منطقه نیز مجاز است بر اساس نیازهای بومی منطقه بخشی از این برنامه درسی را بازبینی و بومی سازی نماید.
انتهای خبر/

واژه های کلیدی: آموزش | طراحی | پزشکی | درمانی | آموزشی | دانشگاه | علوم پزشکی | درمان بیماران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog